ร่วมงานกับเรา | Ufriend

ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่ Ufriend กำลังตามหา

Sales Coordinate (ประจำสำนักงานใหญ่)

รายละเอียดงาน

 1. ดูแลลูกค้าที่ติดต่อมาทางร้าน Ufriend ผ่านทาง Line, Facebook, Tiktok
 2. ปิดการขาย และกรอกข้อมูลเข้าระบบของทาง Ufriend เพื่อส่งต่อให้พนักงานขายหน้าสาขา
 3. ตอบคำถามและให้ข้อมูลเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าและบริการ เพื่อช่วยลูกค้าตัดสินใจ ผ่านช่องทาง Online และ Offline (ทางโทรศัพท์) [Chat 80 % , โทร 20 % โดยประมาณ]
 4. ใช้ Excel ในการดูข้อมูล Stock และประกอบการทำงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้
 5. ประสานงานกับพนักงานคนอื่น เพื่อหาข้อมูลในการตอบลูกค้าได้ถูกต้อง
 6. เงื่อนไขการทำงาน 6 วัน (วันหยุดตามตกลงของบริษัทฯ) เน้นความรับผิดชอบในการทำงานของตนเองให้สำเร็จ

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง/ ชาย อายุ 22 – 35 ปี
 2. วุฒิ ม.6, ปวช., ปวส. หรือ ป.ตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. สนใจเกี่ยวกับสินค้า Apple เช่น iPhone/iPad
 4. มีความชอบในการศึกษาเกี่ยวกับสินค้ามือถือ มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Spec ของโทรศัพท์
 5. รักในงานบริการและการดูแลลูกค้า
 6. มีทักษะในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง (โดยเฉพาะการพิมพ์)
 7. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว และทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง
 8. สามารถให้ข้อมูลหรือปิดการขายผ่านทางโทรศัพท์ได้
 9. มีความรับผิดชอบหน้างานที่ได้รับ
 10. เข้ากับผู้อื่น ในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี มนุษยสัมพันธ์ดี
 11. ใช้งาน Microsoft Excel/Email ได้ในระดับพื้นฐาน
 12. สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ หยุดไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์ได้

รายละเอียดการสมัคร

สนใจสมัคร ติดต่อมาที่ hr04@dappmaker.co.th พร้อมแนบข้อมูลตามนี้

 • ประวัติการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน
 • แนะนำตัวเองคร่าวๆ
 • หัวข้อเรื่องอีเมล “สมัครงานตำแหน่ง Sales Coordinate”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Tel : 095-458-6978 (HR) เวลา 10.00-17.30 น.

Sales (ประจำสำนักงานใหญ่/สาขา)

รายละเอียดงาน

 1. ดูแลลูกค้าที่มานัด หรือติดต่อหน้าร้าน Ufriend
 2. ปิดการขาย ทำเอกสาร และกรอกข้อมูลเข้าระบบของทาง Ufriend
 3. ทำเอกสารสัญญาเช่าซื้อให้ลูกค้าที่มาซื้อขายสินค้ากับบริษัทฯ
 4. ตอบคำถามและให้ข้อมูลเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าและบริการ เพื่อช่วยลูกค้าตัดสินใจ
 5. ประสานงานกับพนักงานคนอื่น เพื่อหาข้อมูลในการตอบลูกค้าได้ถูกต้อง
 6. ตรวจสอบเครื่องโทรศัพท์ iPhone และ iPad / สอนวิธีการใช้งานเครื่องกับลูกค้าที่ซื้อเครื่องกับบริษัทฯ
 7. ทำงาน 6 วัน (มีวันหยุด 1 วันต่ออาทิตย์ตามตกลงแบบสลับหยุด)

*มีค่า Incentive ตามไตรมาสให้อีกต่างหากนอกจากฐานเงินเดือน รายได้ดี*

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย – หญิง อายุ 20-38 ปี
 2. ม.6 – ปริญญาตรีขึ้นไป เปิดรับทุกสาขา
 3. ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไปในส่วนงานขาย
 4. สนใจเกี่ยวกับสินค้า Apple เช่น iPhone/iPad
 5. ชื่นชอบในการศึกษาเกี่ยวกับสินค้ามือถือ และมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Spec ของโทรศัพท์
 6. มีใจรักและชอบงานบริการลูกค้า
 7. มีความรับผิดชอบงานสูง และการติดตามงานจบงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 8. มีความอดทน และพยายามแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 9. ชอบการทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 10. สามารถทำงานแบบยืดหยุ่นได้
 11. สามารถใช้โปรแกรม MicroSoft Office ในการทำงานลงข้อมูลในระบบ หรืองานเอกสารได้
 12. **สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ**

รายละเอียดการสมัคร

สนใจสมัคร ติดต่อมาที่ hr04@dappmaker.co.th พร้อมแนบข้อมูลตามนี้

 • ประวัติการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน
 • แนะนำตัวเองคร่าวๆ
 • หัวข้อเรื่องอีเมล “สมัครงานตำแหน่ง Sales”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Tel : 095-458-6978 (HR) เวลา 10.00-17.30 น.

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (ภาคสนาม)

รายละเอียดงาน

 1. ลงพื้นที่พบปะลูกค้าเพื่อสอบถามความสามารถในการชำระบัญชีของลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบถึงข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติมก่อนออกตรวจเยี่ยม
 3. ตรวจสอบสถานะลูกหนี้ Survey ลูกค้าที่ไม่สามารถติดต่อได้
 4. สืบค้นข้อมูลและหาช่องทางในการติดต่อลูกหนี้ เช่น เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ใหม่ของลูกหนี้
 5. บริหารและจัดการงานในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกฏระเบียบของบริษัท
 6. เจรจาทวงถามหนี้กับลูกหนี้ ให้คำปรึกษาที่เหมาะสมกับลูกค้าเพื่อช่วยแก้ปํญหา ตลอดจนรวบรวมปัญหาเพื่อหาทางช่วยเหลือหรือแก้ไข /ติดตามผลการเจรจานัดชำระกับลูกหนี้
 7. บันทึกผลการทำงาน และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้หัวหน้างานและฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบเป็นรายวัน
 8. เข้าประชุมทีมตามตารางเวลาและสถานที่ที่หัวหน้างานกำหนด
 9. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 10. ปฎิบัติตามกฏระเบียบและนโยบายของ พรบ.ทวงถามหนี้ 2558
 11. วิ่งงานทั่วกรุงเทพ ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ หยุดไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์ (เข้าสำนักงานใหญ่ 1 วันต่อสัปดาห์)

คุณสมบัติ

 1. เพศชายอายุ 22 ขึ้นไป
 2. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 3. มีความรู้และประสบการณ์ด้านเร่งรัดหนี้สินภาคสนาม อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 4. มีภาวะการเป็นผู้นำ ให้คำแนะนำ ควบคุม จัดการทีมได้
 5. สามารถแก้ปัญหา ตัดสินใจ และปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดัน และภายในเวลาที่กำหนด
 6. มีความกระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ และเคารพต่อกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด
 7. มีรถจักรยานยนต์ และใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง
 8. สามารถวิ่งงานในพื้นที่ทั้งกรุงเทพฯ ได้ (มีการปรับเปลี่ยนภายหลัง)

รายละเอียดการสมัคร

สนใจสมัคร ติดต่อมาที่ hr02@dappmaker.co.th พร้อมแนบข้อมูลตามนี้

 • ประวัติการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน
 • แนะนำตัวเองคร่าว ๆ
 • หัวข้อเรื่องอีเมล “สมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (ภาคสนาม)”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Tel : 095-458-6978 (HR) เวลา 10.00-17.30 น.

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (ทางโทรศัพท์)

รายละเอียดงาน

 1. ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชําระ
 2. ติดตามบัญชีที่สัญญาหมดลงแล้ว แต่ยังค้างชําระ
 3. ติดตามทวงถาม, เจราจาประนอมหนี้กับลูกค้าเพื่อให้เกิดการชําระหนี้

คุณสมบัติ

 1. ไม่จำกัดเพศ
 2. อายุระหว่าง 20 – 35 ปี
 3. วุฒิ ม.6 – ปริญญาตรี
 4. ประสบการณ์ในสายงานเร่งรัดหนี้สิน 1 ปีขึ้นไป
 5. หากไม่มีประสบการณ์ตรง พิจารณาผู้ที่มีประสบการณ์ด้าน Call Center หรือ Telesale อย่างน้อย 6 เดือน ขึ้นไป
 6. มีทักษะการเจรจาต่อรอง มีไหวพริบในการแก้ไข้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 7. รักงานบริการ / น้ำเสียงนุ่มนวล
 8. รับความกดดันได้ดี

รายละเอียดการสมัคร

สนใจสมัคร ติดต่อมาที่ hr02@dappmaker.co.th พร้อมแนบข้อมูลตามนี้

 • ประวัติการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน
 • แนะนำตัวเองคร่าว ๆ
 • หัวข้อเรื่องอีเมล “สมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (ทางโทรศัพท์)”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Tel : 095-458-6978 (HR) เวลา 10.00-17.30 น.

ฝากประวัติส่วนตัว

  รายละเอียดการสมัคร


  ข้อมูลส่วนบุคคล
  เอกสารการสมัคร

  ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง รวมถึงยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอน ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการแสดงหรือยืนยันตัวตนของข้าพเจ้า อาทิ ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนบัตรประชาชน ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ในประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท และจะทำการแจ้งถึงความเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้(หากมี) และรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับความยินยอมสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลดังกล่าวตามกฏหมายที่ใช้บังคับ รวมถึง ข้าพเจ้ายินยอมและ รับทราบถึงประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องและได้แจ้งประกาศดังกล่าวแก่บุคคลอื่นดังกล่าวด้วยแล้ว ภายใต้เงื่อนไขของนโยบายส่วนบุคคลของบริษัท ซึ่งปรากฏอยู่ที่

  นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของคุกกี้ที่เราจัดเก็บ เหตุผลในการใช้คุกกี้ และวิธีการตั้งค่าคุกกี้ได้ใน นโยบายคุกกี้ และ นโยบายคุ้มครองส่วนบุคคล ของเรา

  Privacy Preferences

  คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

  Allow All
  Manage Consent Preferences
  • Always Active

  Save